K&T mäso spol. s r.o. 925 82 Tešedíkovo č. 1529 , IČO:36 546 411

 Pevná linka: 031/7795587

               Fax: 031/7795562

e-mail: ktmasosro@gmail.com

Spol. je zapísaná v OR okr. súdu Trnava vl. č. 16279/T odd. Sro.